ΜΠΑΚΑΡΆΣ - ΚΑΝΌΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΎ


Ένα παιχνίδι με 52 φύλλα, με στόχο την πρόβλεψη στο ποιου το φύλο θα είναι πιο κοντά στην τιμή 9.

Ο παίκτης μπορεί να ποντάρει στην Τράπεζα (Ντίλερ), στον ίδιο ή στο αποτέλεσμα της ισοπαλίας.

Τιμές φύλλων:

Α – ένας πόντος

10s, JS, Qs και Ks - 0 πόντοι

Τα υπόλοιπα φύλλα έχουν την αξία που αναγράφετε επάνω.

Ο παίκτης πρέπει να τοποθετήσει ένα στοίχημα.

Ο παίκτης και ο ντίλερ μοιράζονται από δύο φύλλα και, στη συνέχεια, ανάλογα με την αξία των πόντων που κερδίζονται, μπορούν να πάρουν ακόμα ένα ακόμη φύλλο.

Εάν η τιμή που έλαβαν είναι πάνω από το 10, οι 10 βαθμοί αφαιρούνται καθιστώντας έτσι το σκορ.

Ο παίκτης μοιράζεται τρίτο φύλλο, αν το άθροισμα των φύλλων είναι 5 ή λιγότερο.

Ο παίκτης μείνει με δύο φύλλα, αν το ποσό είναι 6 ή 7.

Ο ντίλερ δεν μπορεί να τραβήξει την τρίτη κάρτα, αν τα φύλλα του παίκτη ισούνται με 8 ή 9.